Evaluation of Active Cancellation of Substrate-Noise in Mixed-Signal ICs
Paper i proceeding, 2007

Författare

Zargham Baghchehsaraei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Simon Kristiansson

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Fredrik Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kjell Jeppson

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

IEEE Norchip Conference

Vol. 2007

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08