Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around a Submarine During Maneuver
Paper i proceeding, 2007

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Christer Fureby

9th International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Ann Arbor, MI, USA

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07