Möjliggöranden, Avlastningar, Tvång och Hinder- Konsumenters resonemang kring praktiska konsekvenser av fyra funktionserbjudanden
Rapport, 2007

Funktionsförsäljning

Författare

Viktor Hjort af Ornäs

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report

Mer information

Skapat

2017-10-07