Betalning för nytta – Privatkonsumenters resonemang kring tre funktionserbjudanden
Rapport, 2006

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Viktor Hjort af Ornäs

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 17

Mer information

Skapat

2017-10-07