A dynamic simulation tool for a productive and environmental efficient food production
Paper i proceeding, 2007

discrete event simulation

Lifecycle assesment

food production

Författare

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Barbro Sundström

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Karin Östergren

LCA in Foods Gothenburg, Sweden 25-26 April 2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Livsmedelsvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06