The effect of controlled glucuronoxylan adsorption on drying-induced strength loss of bleached softwood pulp
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN) 2000-0669 (eISSN)

Vol. 22 4 508-515

Ämneskategorier

Materialteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06