The effect of xylan adsorption on pulp and paper properties
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

The Third Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives, Karlstad, Sweden, Nov 13-14 2007

62-64

Ämneskategorier

Materialteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07