Reassembly of xylans as a tool for modification of lignocellulosic fibers from surface to bulk
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Peter Westbye

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Åsa Linder

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Johannes Roubroeks

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Abstracts of Papers, 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, United States, March 26-30, 2006

Ämneskategorier

Materialteknik

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08