Eye tracking of maritime watch-keepers: What's safe navigation pattern?
Paper i proceeding, 2007

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

14th European Conference on Eye Movements

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06