Eye tracking of maritime watch-keepers: What's safe navigation pattern?
Paper i proceeding, 2007

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

14th European Conference on Eye Movements

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06