Surface modification for aluminum pigment inhibition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Philip Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Adv. Colloid Interface Sci.

Vol. 128-130 121-134

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06