A tool for productive and environmentally efficient food production management
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Karin Östergren

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Barbro Sundström

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Book of abstracts European Conference of Chemical Engineering (ECCE-6) Copenhagen 16-20 September 2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07