Combined Impact of pH and Organic Acids on Iron Uptake by Caco-2 Cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Susan Salovaara

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Vol. 51 26 7820-7824

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Annan medicinsk grundvetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08