Prolonged transit time through the stomach and small intestine improves iron dialyzability and uptake in vitro
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Susan Salovaara

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Marie Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Charlotte Eklund Jonsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Vol. 51 17 5131-5136

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07