Film blowing of thermoplastic starch
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Thermoplastic starch

Starch

Film blowing

Plasticizer

Mechanical properties

Författare

Mats Thunwall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Vanda Kuthanova

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Carbohydrate Polymers

Vol. 71 583-590

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07