Supervisory control applied to automata extended with variables
Rapport, 2007

Författare

Markus Sköldstam

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Knut Åkesson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R003/2007