Nitrifierande biofilmer för biologisk kväverening i avloppsreningsverk
Rapport, 2006

Biological nitrogen removal is implemented in Swedish wastewater treatment plants, often using biofilm processes for nitrification. Using DNA based methods we analyzed population dynamics and activity of nitrifying biofilms, and have tested different running strategies in a pilot plant with controlled ammonium concentrations.

bakterier

kväverening

Nitrifikation

biofilmer

Författare

Malte Hermansson

Göteborgs universitet

Fred Sörensson

Göteborgs universitet

Per-Erik Lindgren

Ann Mattsson

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Ekologi

Kemiska processer

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08