Thermal performance investigation of DQW GaInNAs laser diodes
Paper i proceeding, 2007

Författare

Jun Lim

R. MacKenzie

S. Sujecki

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

P. Melanen

Peteri Uusimaa

A.A. George

Peter Smowton

Eric Larkins

NUSOD Conference, Newark, New Jersey, USA, Sept. 2007

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07