Thermal imaging and estimation of thermal performance of 1.3 µm InGaAsN/GaAs double quantum well laser diodes
Paper i proceeding, 2007

Författare

R. MacKenzie

S. Bull

Jun Lim

R. Dykeman

S. Sujecki

Eric Larkins

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

P. Melanen

Pekko Sipilä

Peteri Uusimaa

European Semiconductor Laser Workshop, Berlin, Germany, Sept. 2007

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07