Design of a quasioptical test bench for VNA extenders
Paper i proceeding, 2020

The CAD design, simulated optical performance, and
test measurements of a quasioptical test bench for VNA extenders
are presented. The system allows straightforward integration of
off axis parabolic mirrors and VNA extenders. The mirror
orientation reduces aberrations and results suggest optical
properties are close to what is expected with geometric ray tracing.

Författare

Irina Nefedova

Aalto-Yliopisto

Anis Moradikouchi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Mariangela Baggio

Aalto-Yliopisto

Aleksi Tamminen

Aalto-Yliopisto

Yong Hu

University of California at Los Angeles

Juha Ala- Laurinaho

Aalto-Yliopisto

Helena Rodilla

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

University of California

Zachary Taylor

Aalto-Yliopisto

International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, IRMMW-THz

21622027 (ISSN) 21622035 (eISSN)

Vol. 2020-November 552-553 9370697

45th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Buffalo, New York, USA,

Postdoc for terahertz imaging

GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/IRMMW-THz46771.2020.9370697

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-13