A closed loop perspective of model reduction for a CSTR
Poster (konferens), 2006

Författare

Veronica Olesen

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Claes Breitholtz

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Torsten Wik

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Reglermöte 2006

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kemiska processer