A closed loop perspective of model reduction for a CSTR
Poster (konferens), 2006

Författare

Veronica Olesen

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Reglermöte 2006

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06