Schottky barrier lowering on silicon nanowires by introduction of positive charge
Paper i proceeding, 2007

Författare

Johan Piscator

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Olof Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

ICON 2007 Proceedings booklet: The Second International Conference on One-dimensional Nanomaterials

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06