Characterization of insulated-gate versus Schottky-gate InAs/AlSb HEMTs
Paper i proceeding, 2007

Författare

Mikael Malmkvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Eric Lefebvre

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Malin Borg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Ludovic Desplanque

Xavier Wallart

Gilles Dambrine

Sylvain Bollaert

Jan Grahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Proc. European Microwave Integrated Circuit Conference (EuMIC)

pp. 24-27

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08