Packet Video Error Concealment With Gaussian Mixture Models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per Hedelin

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Image Processing, IEEE Transactions on

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13