Packet Video Error Concealment With Gaussian Mixture Models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Per Hedelin

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Image Processing, IEEE Transactions on

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13