On the justification and extension of mixed models in LES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Christer Fureby

Journal of Turbulence

Vol. 8 N54

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07