Microemulsion-Mediated Room Temperature Synthesis of High Surface Area Rutile and its Photocatalytic Performance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Andrei Kiselev

Lars Österlund

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

J. Phys. Chem. C.

Vol. 111 6789-6797

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan teknik

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08