Modeling of Discrete Event Systems using Automata With Variables
Paper i proceeding, 2007

Författare

Markus Sköldstam

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Proceedings of the 46th IEEE Conference on Decision and Control

0191-2216 (ISSN)

3387-3392

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

1-4244-1498-9

Mer information

Skapat

2017-10-07