Coaching the site manager: Effects on learning and managerial practice
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Construction Management and Economics

Vol. 25 1295-1304

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv