Outsourcing and Supply Network Performance – consequences of sourcing and producing in low-cost countries
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of the 23rd IMP-Conference, Manchester Business School, Manchester, August 29-31

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07