The task takes over: assuming too much in online collaborative learning
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Fariba Ferdos

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Maria Spante

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

A. Axelsson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Research and practice of active learning in Engineering Education; Eds.: Erik de Graaf, Gillian Saunders-Smits, Michael Nieweg; Pallas Amsterdam University Press


978-90-8555-091-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-90-8555-091-4

Mer information

Skapat

2017-10-06