Extraction Behaviour of the Synergistic System 2,6-bis-(benzoxazolyl)-4-dodecyloxylpyridine and 2-bromodecanoic Acid Using Am and Eu as Radioactive Tracers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Solvent Extraction and Ion Exchange

Vol. 21 5 621-636

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07