Innovation and improvement in the training of postgraduate engineering students
Paper i proceeding, 2007

Författare

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Tom Adawi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Proccedings of the SEFI conference, Mikolsc, Hungary. 2-7 July 2007

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Socialt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07