Online collaborative learning; a case study
Paper i proceeding, 2005

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Fariba Ferdos

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Maria Spante

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

A. Axelsson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Proceedings of the ALE conference, Amsterdam, Nederlands, 6-11 June 2005

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08