Some issues in online assessment
Paper i proceeding, 2005

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Martin Persson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Thomas Rylander

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

IPSI Conference, Pescara, Italy 27-31 July 2005

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07