Tribological investigation of coatings for artificial joints
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Surface engineering

Polyethylene

Tribology

Wear debris

Artificial joints

Coating

Författare

Mohammed Hoseini

Anneli Jedenmalm

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Wear

Vol. 264 958-966

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06