Quasi-linear analysis of whistler waves driven by relativistic runaway beams in tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Gergö Pokol

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Plasma Physics and Controlled Fusion

Vol. 50 045003-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07