CMOS MMICs for microwave and millimeter wave applications
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Bahar M. Motlagh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anowar Masud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Hans-Olof Vickes

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Fredrik Ingvarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE-MIKON Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications

Vol. 1 237-248

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06