MPC-Based Approach to Active Steering for Autonomous Vehicle Systems
Rapport, 2005

Författare

Francesco Borrelli

Paolo Falcone

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Tamas Keviczky

Jahan Asgari

Davor Hrovat

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08