Parametric modelling of time series of pressure fluctuations in gas-solid fluidized beds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

parametric models

AR model

Fluidized bed

pressure fluctuation

Bode plots

Författare

Srdjan Sasic

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Chemical Engineering Science

Vol. 60 5069-5077

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07