Influence of radio frequency ponderomotive force on anomalous impurity transport in tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

R Singh

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

L.-G. Eriksson

R Dumont

J Anderson

P Kaw

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

M. Tokar

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Plasmas

Vol. 15 4 042316-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07