A Time Domain Model for Wheel/Rail Interaction Aiming to Include Non-linear Contact Stiffness and Tangential Friction
Kapitel i bok, 2008

time domain

friction

contact model

wheel/rail interaction

contact stiffness

Författare

Astrid Pieringer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Jens Nielsen

Dynamik

Noise and Vibration Mitigation, NNFM 99, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

285-291
978-3-540-74892-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-3-540-74892-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21