The influence of sintering in nitrogen gas on the microstructure of a WC-VC-TiC-Co hardmetal
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

NG Hashe

Johannes Neethling

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Susanne Norgren

PR Berndt

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 26 404-410

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07