An order to delivery performance model for delivery scheduling environments
Paper i proceeding, 2008

Författare

Helena Forslund

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Beyond business logistics/Proceedings of the 20th Nofoma conference 2008

191-206
978-951-98050-9-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-951-98050-9-2

Mer information

Skapat

2017-10-08