A thermo-mechanical cohesive zone formulation for ductile fracture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Journal of the Mechanics and Physics of Solids

Vol. 56 10 3037-3058

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07