Central pattern generators for gait generation in bipedal robots
Kapitel i bok, 2007

Autonomous Robots

Bipedal robots

Författare

Almir Heralic

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Humanoid Robots, New Developments

285-304
978-3-902613-00-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

978-3-902613-00-4

Mer information

Skapat

2017-10-07