Evolutionary optimization of a bipedal gait in a physical robot
Paper i proceeding, 2008

Bipedal robots

Autonomous Robots

Författare

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

David Sandberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the Congress on Evolutionary Computation, (CEC'08), Hong Kong.

440-445

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06