Implementation of ethene formation in yeast studied in silico and experimentally
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Christer Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Ivan Pirkov

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Joakim Norbeck

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Jacky Snoep

Proceedings of 13th Workshop of International Study Group for Systems Biology (ISGSB), Denmark

129-136
978-87-992690-0-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

ISBN

978-87-992690-0-6

Mer information

Skapat

2017-10-07