Adsorption of cationized barley husk xylan on kraft pulp fibres
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

10th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, August 25-28, 2008, Stockholm, Sweden

181-184

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08