Continuous estimation of product concentration with calorimetry and gas analysis during anaerobic fermentations of Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Eva Albers

Institutionen för molekulär bioteknik

Christer Larsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Gunnar Lidén

Claes Niklasson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Thermochim Acta

Vol. 394 185-190

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07