Organisera och leda för lärande i bygg- och anläggningsprojekt
Rapport, 2008

organisera

kunskap

lärande

erfarenhet

byggprojekt

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ingeborg Wasif

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Sveriges byggindustrier (BI)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-14