Problem solving in the upgrading of product offerings – a case study from the steel industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Fredrik Skarp

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management, 37, 725-737

725-737

Ämneskategorier

Annan maskinteknik